"Geluk is een intense sensatie die voortvloeit uit een uitzonderlijk gezonde geest. Niet slechts een aangenaam gevoel, een vluchtige emotie of een stemming, maar een optimale staat van zijn" Matthieu Ricard