Wie neemt de leiding?

Managers zijn er van oudsher om te managen, leiders om te inspireren. Inspiratie: letterlijk, inblazing. Een bewustzijnstoestand (‘bezieling’) waarin de kunstenaar over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en schijnbaar moeiteloos de vormgeving vindt die voor het beoogde kunstwerk het meest geschikt is.

Compassie cultiveren

Ik had een droom vannacht. Waarin er een bijeenkomst was van groepen mensen, samengebracht om slachtoffers te herdenken. Zelfs terwijl we daar zaten was er om mij heen geroddel en achterklap over en weer.

Lees meer