Week 3

Vanmiddag hebben we ingezoomd op de 5 hindernissen:

Weerstand
Onrust
Slaperigheid/ luiheid
Verlangen
Twijfel

Hiermee om leren gaan in de meditatie betekent dat je er beter mee om leert gaan in het dagelijks leven, met alle voordelen van dien. Een mooie metafoor voor het omgaan met deze onbewuste krachten is de Olifant. In je hand-out (op startpagina) vind je de 4 stappen voor het omgaan met je olifant en op de cd (laatste track) hoor je het verhaal nog een keer. Met name het pijn- genot principe is er een om te onthouden. De hersenen zullen altijd korte termijn pijn vermijden en korte termijn genot opzoeken.

Verder hebben we het gehad over keuzes maken in gedrag. Mindfulness meditatie maakt ons vrijer in die keuzes. Zoals Victor Frankl zei: “Tussen stimulus en reactie zit ruimte. In die ruimte ligt onze vrijheid.” Je leert door het beoefenen van mindfulness om bewust te worden van je gedachten en te kiezen of je er iets mee wil doen of ze voorbij wil laten gaan. Je hebt immers gedachten, je bent ze niet. Dat betekent dat je ze ook niet meer zo serieus hoeft te nemen, dat je er niet naar hoeft te luisteren wanneer je daarvoor kiest.

Het is nu belangrijk dat je mindfulness gaat beoefenen. Op de cd hoor je de instructies: tellen van de ademhaling en daarbij datgene wat je afleidt benoemen: denken voor alle gedachtevormen, voelen voor alle emoties en lichamelijke gevoelens en horen voor alle geluiden. Hanteer daarbij het volgende uitgangspunt:

Mindfulness is helemaal aanwezig zijn in het nu, zonder oordeel, aandacht geven aan wat gebeurt.

Je ontwikkelt deze staat van zijn in de meditatie en geeft haar handen en voeten in de rest van je dag. Doe wat je doet zoveel mogelijk met aandacht. De bodyscan zou je steeds tussendoor kunnen doen gedurende de dag. Hij kan ook prima met ogen open. In de file, bus of trein, achter je bureau, in de badkamer of op je slaapkamer. We raden je aan de video te kijken met nog meer uitleg over mindfulness meditatie. Sommige dingen heb je al gehoord, maar herhaling is belangrijk bij het leren van iets nieuws.

Voor sommigen speelt de hindernis ‘twijfel’ op dit moment; hoe ga ik dit eigen maken en is het wel iets voor mij? Dat is heel gewoon, ik zeg het hier nog maar een keer. Tijdens een weekendtraining is de zaterdag gewoonlijk ook voor sommigen het moment van weerstand, verlangen om ‘weg te rennen’, naar huis te gaan. Degenen die doorgaan (tot nog toe iedereen) komen de zondag dan helemaal thuis in zichzelf. Geef jezelf de kans het integratieproces te volbrengen en pas na 100 aaneengesloten dagen de balans op te maken!

Het programma van volgende week
Deze sessie gaat over het toepassen van mindfulness in dagelijks werk en leven.

Ik wens je veel succes toe deze week met de eerste meditaties.
Heb je vragen? Mail dan naar info@baskniest.nl

Voor een wetenschappelijke en soms ook grappige uitleg over neuroplasticiteit hier nogmaals de link van Joe Dispenza over neuroplasticiteit https://youtu.be/W81CHn4l4AM
In de eerste sessie voegde ik daar ook die van Jill Bolte bij.

Om je wat meer te motiveren raad(de) ik aan wat Youtube filmpjes te zoeken die je het benodigde vertrouwen geven of juist wat meer helpen je hindernissen te overwinnen. Voorbeelden:

Terug naar START (begin van deze training, overzichtspagina)